Sikkert og fuldt automatiseret udbud og
licitationer i skyen - nemt og enkelt.

Udbudsportal

Kontakt os i dag

Sikker håndtering af udbud og licitationer

Fuld log over alle bevægelser på portalen

Fuld automatiseret for størst sikkerhed

Nemt og brugervenligt, alle kan være med

100% automatiseret udbudsportal

Udbudsportalen er 100% automatiseret, både for at mindske fejl og misforståelser men også for at alle tilbudsgivere behandles helt ligeværdige og derved har alle tilbudsgivere adgang til de samme informationer.

For at alle skal have lige og fair konkurrence, er systemet opbygget efter nogle meget høje krav til, hvordan udbuddet gennemføres og som ikke engang administratorer eller ejere kan ændre på. Det sikrer helt lige og fair konkurrencevilkår gennem hele udbuddet.

 • Support for hoved- og fagentrepriser, åbne og lukkede udbud
 • Support for udbud i Danmark og EU, inkl. ESPD generator
 • Mulighed for at tilbudsgivere kan invitere underleverandører og partnere med
 • Versionsstyring og automatiske notifikationer til alle tilbudsgivere ved rettelser
 • Automatisk åbning og lukning af udbud på de angivne tidspunkter

Højeste sikkerhed

Vores udbudsplatform er bygget på en meget høj grad af sikkerhed og vi har strikse regler og procedurer for afholdelse af udbuddet. Det er vigtigt, at der ikke kan snydes eller nogle kan drage fordel frem for andre, og derfor har vi opbygget en lang række procedurer, som sikrer lige vilkår for alle tilbudsgivere.

Herunder er en meget vigtig funktion, at tilbudsgivere ikke har mulighed for at se hinanden. Dette er simpelthen ikke muligt, ligesom administrator ikke kan åbne de indkomne tilbud i løbet af udbuddets åbningstid.

 • Automatisk versionsstyring og automatisk registrering af rettelser i udbudsforløbet
 • Alle tilbudsgivere har adgang til de samme data, så der er lige og fair vilkår og alle får tildelt de samme informationer
 • For at undgå snyd og underhåndsaftaler kan tilbudsgivere ikke se andre tilbudsgivere
 • Administrator har begrænsede muligheder i udbudsforløbet, eksempelvis kan administrator ikke åbne de indkomne tilbud før tidsfristens udløb
 • Fuld log over alle bevægelser på portalen

Sikker distribution af udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet uploades nemt og smidigt til udbudsportalen. Man bestemmer helt selv, om man ønsker at opbygge sin egen mappestruktur eller at lægge alle filer og dokumenter i hovedmappen. Systemet understøtter alle typer filer og dokumenter.

Portalen holder selv styr på tidligere dokumentversioner, ligesom portalen genererer sin egen liste over alle rettelser, der måtte komme i løbet af udbuddet og informerer automatisk alle tilbudsgiver om ændringer i udbuddets indhold.

 • Automatisk versionsstyring og notifikation om rettelser i udbuddet
 • Understøtter alle typer filer og dokumenter
 • Mulighed for at downloade hele materialet som zip-fil
 • Mulighed for selv at opbygge mappestruktur

Spørgsmål & svar

Spørgsmål og svar i løbet af udbuddets løbetid kan stilles online via et digitaliseret ”spørgsmål og svar”-system. Alle spørgsmål og svar er offentligt tilgængelige for alle tilbudsgivere, således alle kan se hvilke spørgsmål og svar, der er givet i forløbet.

Der er naturligvis ikke mulighed for at se, hvem der har stillet spørgsmålene, kun selve spørgsmålet og svaret kan ses af alle tilbudsgivere. Det sikrer, at tilbudsgivere ikke kan se hinanden i processen.

 • Ubegrænsede spørgsmål og svar
 • Alle spørgsmål og svar kan redigeres inden offentliggørelse
 • Automatisk lukketid for spørgsmål og svar
 • Tilbudsgivere kan ikke se, hvem der har stillet spørgsmålene

Digital tilbuds aflevering – helt sikkert

Tilbud afleveres online, således at hele processen er digitaliseret fra download af udbudsmaterialet til aflevering af tilbud online.

Administrator kan naturligvis ikke åbne de indkomne tilbud, mens udbuddet stadig er åbent, men kan dog se og bekræfte, at der er afleveret tilbud fra tilbudsgiveren.

Det sikrer, at alle har lige og fair konkurrencemuligheder under udbuddet.

 • Tilbud afleveres nemt og enkelt online under krypteret og sikre forbindelser
 • Tilbuddets indhold kan først ses, når udbuddets tidsfrist er udløbet
 • Tilbud kan afleveres som filer/dokumenter og/eller ved besvarelse af opstillede afleveringskrav

Publicering af resultatet

Ligeledes er der mulighed for at publicere udbudsresultatet online, således at udgivelse af resultatet også er digitaliseret. Alle tilbudsgivere vil automatisk modtage information ved publicering af resultatet via e-mail eller via portalen. Det giver fuld åbenhed hele vejen igennem udbuddet.

 • Udgivelse af resultatet efter udbuddet er lukket
 • Mulighed for at vedhæfte forklarende dokumenter
 • Automatisk distribuering af resultatet til alle tilbudsgivere

Hør mere om mulighederne med vores online udbudsportal