Sikkert og fuldautomatiseret udbuds
platform i skyen - klar til brug

Udbudsportal

Bestil demo i dag

Fuldt ud automatiseret udbudsportal

Udbudsportalen er fuldt ud automatiseret, både for at mindske fejl og misforståelser, men også for at alle bydende behandles helt ligeværdige og derved alle bydende har lige adgang til samme information.

For at alle skal have lige og fair konkurrence, er systemet opbygget efter nogle meget høje krav til hvordan udbuddet gennemføres og som ikke engang administratorer eller ejere kan ændre på. Dette for at sikre helt lige og fair konkurrencevilkår gennem hele udbuddet.

 • Support for hoved- og fag entrepriser, åbne og lukkede udbud
 • Support for Danske og EU udbud
 • Mulighed for bydende kan invitere under leverandører og partnere ind
 • Version styring og automatisk notificering til alle bydende ved rettelser
 • Automatisk åbning og lukning af udbud på angivne tidspunkter

Højeste sikkerhed

Vores udbuds platform er bygget på en meget høj grad af sikkerhed og strikse regler og procedurer for afholdelse af udbuddet. Det er vigtigt at der ikke kan snydes eller nogle kan drage fordel frem for andre, derfor har vi opbygget en lang række procedurer som sikrer lige vilkår for alle bydende.

Herunder er en meget vigtig funktion at bydende ikke har mulighed for at se hinanden. Dette er simpelthen ikke muligt, ligesom administrator ikke kan åbne indkomne tilbud i løbet af udbuddet åbningstid.

 • Automatisk Version Styring og Automatisk Registrering af Rettelser i udbuds forløbet
 • Alle bydende har adgang til samme data for lige og fair vilkår og får tildelt samme information
 • Bydende kan ikke se andre bydende, for at undgå snyd og underhåndsaftaler
 • Administrator har begrænset muligheder i udbuds forløbet, eksempelvis kan administrator ikke åbne indkomne tilbud
 • Fuld log over alle bevægelser på portalen

Sikker distribution af udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet uploades nemt og smidigt til udbudsportalen. Man bestemmer helt selv om man ønsker at opbygge sin egen folder struktur, eller at lægge alle filer og dokumenter i hovedfolderen. Systemet understøtter alle typer filer og dokumenter.

Portalen holder selv styr på tidligere dokument versioner, ligesom portalen genererer egen liste over alle rettelser der måtte komme i løbet af udbuddet – og informerer automatisk alle bydende om ændringer i udbuddets indhold.

 • Automatisk version styring og notifikation om rettelser i udbuddet
 • Understøtter alle typer filer og dokumenter
 • Mulighed for at downloade hele materialet til zip-file
 • Mulighed for egen og frit opbygget folder struktur

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål og svar i løbet af udbuddets løbetid kan stilles online via et digitaliseret spørgsmål og svar system. Alle spørgsmål og svar er offentlig tilgængelige for alle bydende, således alle kan se hvilke spørgsmål og svar der er givet i forløbet.

Det er naturligvis ikke mulighed for at se hvem som har stillet spørgsmålene, kun selve spørgsmålet og svaret er offentligt. Igen for at sikre at bydende ikke kan se hinanden i processen.

 • Ubegrænset spørgsmål og svar
 • Alle spørgsmål og svar kan redigeres inden offentliggørelse
 • Automatisk lukketid for spørgsmål og svar
 • Ikke mulighed for bydende at se hvem der har stillet spørgsmålene

Digital tilbuds aflevering – helt sikkert

Tilbud afleveres online, således at hele processen er digitaliseret fra download af udbudsmaterialet til aflevering af tilbud online.

Administrator kan naturligvis ikke åbne de indkomne tilbud mens udbuddet er åbent, men kan dog se og bekræfte at der er afleveret tilbud fra de bydende.

Alt dette for at sikre at alle har lige og fair konkurrence muligheder under udbuddet.

 • Tilbud afleveres nemt og enkelt online under krypteret og sikre forbindelser
 • Tilbuds indholdet kan ikke ses før ved udløb af udbuddet
 • Tilbud kan afleveres som filer/dokumenter og/eller ved besvarelse af opsatte afleverings krav

Publicering af resultatet

Ligeledes er der mulighed for at publicere udbuds resultatet online, således at udgivelse af resultatet også er digitaliseret. Alle bydende vil blive automatisk notificeret ved publicering af resultatet via e-mail eller via portalen. Fuld åbenhed hele vejen igennem udbuddet.

 • Udgivelse af resultatet efter udbuddet er lukket
 • Mulighed for at vedhæfte forklarende dokumenter
 • Automatisk distribuering af resultatet til alle bydende

Hør mere om mulighederne med vores online udbuds platform