Hold styr på fejl og mangler helt digitalt
gennem hele byggeriets levetid

Tilsyn - helt nemt og enkelt

Kontakt os i dag

Effektiv kvalitetsstyring gennem hele byggeriets levetid – helt frem til aflevering

Opnå en mere effektiv kvalitetskontrol gennem hele byggeriets levetid og spar både tid og penge på styring og distribution af mangler og kvalitetskontrol.

Alt sker gennem vores web og app, hvor du også har adgang til alle projektdata og dokumenter fra samme platform – og lige ved hånden.

 • Alt sker helt digitalt og elektronisk
 • Altid fuldt overblik over udestående mangler
 • Effektive og automatiserede workflows
 • Kan både bruges ved projektstart, projektfaser, løbende og ved aflevering
 • Kan også bruges til byggepladsrunderinger

En digital KS-løsning med foto og video til gennemgang og registreringer sparer virksomheden for masser af tid og penge

Med en digital KS-løsning sparer man meget administrationstid, og man har fuldt overblik over udestående mangler og problemer. Alt er digitaliseret og systemet kan nemt tilgås fra web, mobil eller iPad.

Med en digital KS-løsning er hele kvalitetssikringen og workflowet lagt i system og alle parter kan følge med i registreringerne og dermed højne kvaliteten og leveringen af byggeriet til bygherren.

 • Opret og gennemfør et ubegrænset antal inspektioner
 • Brug også til observationer gennem hele byggeriet
 • Opret inspektioner ved forskellige faser og afleveringer
 • Fuld log over alle registreringer og ændringshistorik

Brug ved: Sikkerhedsrundering, opstart, projektfaser, løbende tilsyn og observationer, tilstandsrapporter og afleveringer

Effektive og smidige workflows fra start til slut

 • 1. Registrer manglen eller observationen

  Registrer manglen eller observationen med fotos eller video – og marker og beskriv problemet.

 • 2. Send elektronisk besked om udbedring til den ansvarlige leverandører

  Udpeg entreprise og person, som er ansvarlig for udbedringen, og send emnet elektronisk til udførsel.

 • 3. Udbedring pågår og dokumenteres med foto

  Den ansvarlige entreprise udbedrer manglen og dokumenterer det med foto og indsender udbedringen til endelig godkendelse.

 • 4. Den projektansvarlige godkender og lukker emnet

  Den projektansvarlige gennemser og godkender udbedringen - og lukker emnet med fuld dokumentation.

Alt sker elektronisk i skyen via mobil, iPad eller web

Tilgængelig på alle dine enheder – også offline

Modulet ”Mangler og tilsyn” understøtter ligeledes offline mode, som betyder at man kan fortsætte sit arbejde, selvom man er uden for wi-fi eller internetrækkevidde. Derfor kan man uden problemer arbejde på udsatte steder, i kældre eller områder med svagt eller intet internet.

 • App’en kan køre i offline mode
 • Muliggør arbejde i kældre eller andre steder med svagt internet
 • Ingen data går tabt, og arbejdet kan fortsætte
 • Ændringer synkroniseres automatisk, når internettet eller wi-fi er tilbage

Rapporter og statistik

Med rapporter og statistik er det muligt at dykke ned i registreringerne og se hvilke entrepriser og områder, der har fået flest registreringer. Dermed kan man bedre forstå og få indsigt i, hvad man kan gøre, og hvor man kan sætte ind for at opnå bedre kvalitet i byggerierne fremadrettet.

 • Print rapporter og udførelseslister til leverandørerne
 • Se statistikker over registreringer og deres fremdrift
 • Mulighed for statistik på produkttype-niveau (kommer senere)

Værktøjer til effektiv kvalitetskontrol gennem hele byggefasen

Alle værktøjer kører fra både web og mobile enheder – også offline

Mangler og tilsyn

Gennemfør mangler og tilsyn før, under og ved afleveringer helt digitalt og mobilt – og opnå fuld kontrol over kvaliteten og fremdriften.

Observationer

Opret og registrer observationer løbende i byggefasen og tildel dem til de udførende parter, så man tager problemerne i opløbet.

Fotogalleri

Opret dit eget fotogalleri med albums og tilknyt billeder og video for dokumentation, så alle kan følge med i processen.

Dokumenter og tegninger

Dokumenter, filer og tegninger er lige ved hånden i vores avancerede dokumentstyring med log, roller og rettigheder.

Medlemmer

Fuldt overblik over alle parter i projektet med kontaktinformationerne lige ved hånden og oversigt over hvilke grupper og entrepriser der deltager i projektet.

Offline

Understøtter offline brug, når internettet ikke er tilstede – med fuld automatisk synkronisering af data og media, så snart der igen er internetadgang.

Én platform, én indgang, – fra web og app